پدیده عجیب نماینده مدارى در بروجرد

شهر ایما – گروه جامعه: در سنجش عوامل و علل توسعه‌یافتگی سیاسى – فرهنگى و بررسى آن در جوامعى که تجربه به نسبت موفقی را از فرآیند مذکور در اختیاردارند مشاهده می‌شود که الزاماً نیروها و منزلت‌های مؤثر اجتماعى هرکدام باید از پس کارکردى که براى آن‌ها تعریف و تعیین می‌شود به‌خوبی برآیند.

گزاره مذکور را می‌توان اصلى موردقبول و غیرقابل خدشه در فهرست عوامل توسعه‌یافتگی پنداشت. امّا تمام این قواعد و مفاهیم الزام‌آور وقتى به شهر ما می‌رسند و آن را با اوضاع فعلى خودمان می‌سنجیم به‌سان مفاهیمى می‌مانند که هیچ نشانه‌ای در دنیاى واقعى براى آنان نمی‌توان یافت.

پدیده عجیب نماینده مدارى که در  قامت عاملى فراگیر و تأثیرگذار در تمامى حوزه‌ها و عرصه‌های سیاسى – اجتماعى شهر ظاهر می‌شود ازاین‌دست نمونه‌هاست.

وقتى توازن مسئول، مطالبه گر مخدوش می‌شود و همه نیروهاى اجتماعى لاجرم باید کارکرد خود را در قاموس هوادار-غیرهوادار بازتعریف نمایند، آن هنگام که اندیشه ورزى نخبگانى که وظیفه‌اش مطالعه انتقادى و ارائه راهکارهای کاربردى در قبال عملکرد مسئولان سیاسى شهراست در حد پادویى  سخیف و توجیه‌گر نمایندگان تنزل می‌یابند.

هیچ فعالیت سیاسى را نمی‌توان تصور نمود که از فیلتر پدیده نماینده مدارى جان سالم به در برد مگر اینکه مسبوق به آن رنگ و بوی هوادار مخالف به خود گیرد، کار به‌جایی رسیده که حتى  خرده انتخابات سازمانى و محلى هم همیشه ذیل همین ساختار و کارکرد تعریف و واقع می‌شوند.

محل تأسف آنجاست که ایده‌ها و اندیشه‌های مفید و مستقل نه‌تنها در سپهر تصمیم سازى و تصمیم‌گیری شهر جاى ندارد بلکه  جناح‌بازی و ایده پردازى شخص محور نیز جایگزین آن می‌شود.

باور داریم جایگاه نماینده صرف‌نظر از مصادیق کذایى آن در بروجرد دچار نوعى تغییر کاربرى و زیاده‌خواهی ساختارمند شده و جای بسى نگرانی است که هیچ جریان سیاسى – اجتماعى در مدلى غیر از فرآیند مذکور توان فعالیت و رشد را ندارد.

اینکه خاستگاه شناسى و ریشه‌یابی این بحث ما را به کجا و چه کسانى می‌رساند خود بحثى مجزاست و مجالى دیگر می‌طلبد.

مجید قاسمی

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

*