ﻣﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮاﻧﻲ اﺯ ﺭاﻩ ﺭﺳﻴﺪ

ﺷﻬﺮ اﻳﻤﺎ – ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺪﺟﻮﺭﻱ ﺗﻦ و ﺑﺪﻧﻤﺎﻥ ﻣﻲﻟﺮﺯﺩ. ﺁﺧﺮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﻘﻮﻕ و ﻋﻴﺪی و ﭘﺎﺩاﺵ (ﺗﺎﺯﻩ اﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﺭا ﺿﺮﺏ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﺯ هم ﻛﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﻳﻢ. ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻏﺶ ﻣﻲ‌رود ﺑﺮاﻱ اﺭﺯاﻧﻲ، ﺑﺮاﻱ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺑﻲاﺳﺘﺮﺱ و ﺑﻲ ﺣﺴﺎﺏ و ﻛﺘﺎﺏ اﺯ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺯ ﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪ آن هم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ.

چندﻣﺎﻩ پیش ﺑﻮﺩ ﻛﻪ دستور گرانی ۶ درصدی اقلامی ﻧﻆﻴﺮ نان، برنج، گوشت قرمز و همچنین محصولات لبنی از سوی دولت صادر شد، ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮﺩ و بس ، البته برای اینکه خیالمان راحت تر هم بشود ثبات چندماهه قیمت مرغ خیلی موثر بود.

ﻭﻟﻲ ﻧﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎستمدار ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺁﺭا ﺟﻤﻊ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ و جالب اینکه به مرغ هم نیاز شدید داشتند. ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺭﻳﻴﺲ اﺩاﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻥ ﻛﻪ ﺩاﻋﻴﻪ اﺭﺯاﻥﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻥ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻋﻨﻮاﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭاﻩ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ‌ﻫﺎﻱ ﮔﺮاﻧﻲ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﻣﺮﺩﻣﻨﺪ، شاید هم نه حس کردند که در آن بلبشو خودشان را به کوچه علی چپ بزنند بهتر است.

واقعا ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ شرایط نامناسب اقتصادی، رکود و بیکاری و کاهش درآمدها مسئولان قدری ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﻗﺒﻞ به فکر باﺷﻨﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﻴﻢ کسانی هستند که فقط از طریق یارانه روزگار می‌گذرانند پس ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭا ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ؟ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ مسئولان، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻬﻤﺸﺎﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.!!!

دیدگاه های وب سایت

  1. کوشکی اداره برق بروجرد
    پاسخ دادن

    با سلام چرا این سایت شما چند روزیه اخباراش اینجوری شده من معمولا سایت شما رو نگاه میکنم ، ولی اخبار خاصی جدیدا نمیزنید. سپاسگزار میشم اگه اخباراتون رو مثل گذشته بزنید.

ارسال دیدگاه

*