دختر باد، بروجردی نیست!

شهر ایما- گروه ورزش: شهری که در آن زندگی می کنیم در کنار جاذبه های طبیعی، تاریخی و سیاسی ویژه ای که دارد، دارای قابلیت های متفاوتی از منظر جامعه شناسی هم هست!! قابلیت هایی که به علت کثرت استفاده، شاید دیگر به چشم نیاید و برایمان عادی به نظر برسد!

سکانس اول: امروز صبح یکی از مخاطبان با تحریریه ما تماس گرفت و درخواست مصاحبه با مریم طوسی را داشت. وقتی علت را جویا شدیم، در جواب شنیدیم که مگر شهر ایما با چهره های مطرح بروجرد در هر صنف و رشته ای مصاحبه نمی کند؟! آنجا بود که متوجه منظور این مخاطب عزیز شدیم، ایشان تصور کرده بود مریم طوسی(قهرمان دوومیدانی آسیا) بچه بروجرد است. ابتدا زیر بار نمی رفت اما بعد که متقاعدش کردیم، دیدیم که بنده خدا تقصیری ندارد! از بس که همه جا گفته و نوشته اند طوسی بروجردی است و حتی برایش بنر هم زده اند و … که خب الان باورش سخت است که ما بگوییم بروجردی نیست!!…

سکانس دوم: شماره مریم طوسی را گرﻓﺘﻴﻢ….(اﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ دﻭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺩ ﺷﻬﺮﺕ ﺩاﺭﺩ)

شهر ایما: خانم طوسی شما اهل کجا هستید؟!

طوسی: پدرم اهل دامغان و مادرم تهرانی است و خودم هم متولد تهران هستم. اتفاقی افتاده؟!

شهر ایما: ظاهرا شایعه شده که شما بروجردی هستید! خبر دارید؟!

طوسی: بله، در جریان هستم!

شهر ایما: پس ما از قول شما تکذیب کنیم؟!

طوسی: نه، مگر اشکالی دارد؟! مهم این است که ایرانی هستم!

شهر ایما: حتی اگر برایتان بنر بزنند و شما را از افتخارات ورزش بروجرد بدانند؟!

طوسی: چه خوب!! (با خنده) تهران که برایمان کاری نمی کنند، دست بروجردی ها درد نکند!!

شهر ایما: با بروجردی ها برخورد داشته اید؟

طوسی: لرها و بروجردی ها همیشه به من لطف داشته اند. من هم اصراری ندارم بگویم اهل کجا هستم. جالب است بدانید که حتی در برخی جاها اسم و عکس من را روی کارت هایشان زده اند که مریم طوسی شاگرد ما بوده است!!!…

 

سکانس سوم: اگر عقربه زمان شمار را به سال های قبل برگردانیم و حافظه تاریخی مان را به کار بیاندازیم، نمونه های متعددی از این دست را به خاطر می آوریم: فلان بازیگر بروجردی است، بهمان ورزشکار بچه بروجرد است و… گاهی آنقدر در این تصورات فرو می رویم و همه جا چو می اندازیم، که خود طرف هم باورش می شود که بروجردی است!! به هر حال، این یکی از همان ویژگی های تاریخی است که در اول این مطلب به آن اشاره کردیم!!!

ارسال دیدگاه

*