۴۵۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ/ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺴﺎﺭاﺕ

ﺷﻬﺮاﻳﻤﺎ – ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺧﺒﺮ:  ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮاﻥ اﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ اﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان کل خسارات سیلاب لرستان ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و ﮔﻔﺖ: براساس اعلام مدیران دستگاههای اجرایی اﺳﺘﺎﻥ اﻳﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ۴۴۳۶  میلیارد ریال اﺳﺖ.

ﺭﺿﺎ ﺁﺭﻳﺎﻳﻲ اﻓﺰﻭﺩ:  لیست کامل خسارات وارده در قالب جداول و ضمایم پیوست و با توجه به مذاکره تلفنی مهندس بازوند با معاونین ریاست جمهوری ، دکتر شریعتمداری و  سایر مسئولین کشوری ، برای معاون اول ریاست جمهوری ، وزیر کشور ، رییس سازمان مدیریت و برنامه کشور دکتر نوبخت ،  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سازمان مدیریت بحران کشور مهندس نجار ارسال گردید و ﺑﻪ محض تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر لازم از طرف مسئولین کشوری و طرح موضوع در هیات محترم دولت و تصویب و ابلاغ اعتبارات جهت جبران خسارات وارده ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد .

ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺧﺴﺎﺭاﺕ

۱ _ را ه ها ، پل ها ، ابنیه فنی ، خطوط انتقال برق ، آب شرب ، معابر شهری و روستایی ، پروژههای عمرانی  ۲۲۰۰  میلیارد ریال

۲  _تاسیسات انتقال آب کشاورزی ، سدها و بندهای کوچک خاکی ، کانال های آب بر و ایستگاههای پمپاژ کشاورزی   ۹۷۰  میلیارد ریال

۳ _ اراضی کشاورزی ، باغات و دام ها و آبزی پروری  ۱۲۶۶  میلیارد ریال

۴ _ ماشین آلات سبک شهروندان  ۲۹ دستگاه

۵ _ واحدهای تجاری و مسکونی شهری همراه با کلیه لوازم زندگی  ۱۵۵۰ واحد

۶ _ واحدهای مسکونی روستای همراه با کلیه لوازم زندگی  ۲۰۸۰  واحد

 

۷ _ تلفات انسانی یک نفر در اثر رعد و برق

ارسال دیدگاه

*