دزدی نکن برادر عزیز !

برادر عزیزم!

ای کسی که اسم خودت را مثلاً خبرنگار گذاشته ای!

ای خبرنگاری که bbc و گاردین و نیویورک تایمز برایت سر و دست می شکنند!!!

ای که بزرگی ادعایت، شانه به شانه تپه چوغا می ساید!!!

عزیزم! اگر توان مالی خرید دوربین عکاسی را نداری، گوشی تلفن همراهت که احتمالاَ دوربین دارد!

پس به جای اینکه عکس این و آن را بدزدی و کراپ کنی، چهار تا عکس با گوشی موبایلت بیانداز، به خدا سگش شرف دارد به این کارها!

اگر هم زبانم لال توانش را نداری، لااقل منبع را ذکر کن برادر عزیزم!!! زشت است، اگر کسی از جایی بیاید و ببیند، به ریش ما می خندد!

پس یا دزدی نکن، یا شهامتش را داشته باش و منبع را ذکر کن! به خدا هیچ اتفاقی نمی افتد، عزیزتر هم خواهی شد!!!!

پی نوشت: در وصف غیر حرفه ای های فضای رسانه ای

تحریریه شهر ایما

دیدگاه های وب سایت

ارسال دیدگاه

*