استاد جان تولدت مبارک

شهر ایما – گروه فرهنگ : برای آنهایی که مبهوت روزمرگی نشده‌اند و می‌خواهند زندگی کنند، سالروز شاعر ماندگارترین زمزمه‌های خودمانی این دیار بهانه‌ای است برای احساس هویت،آن هم از نوع اصیل و عمیقش که هرجای دیگر دنیا هم برویم با ما سفر می‌کند.

درست مثل استاد احمد حجتی که امروز در تهران جشن تولد ۸۰ سالگی‌اش را برپا کرد اما با هر پیام تبریکی قلبش برای بروجرد می تپید.

کسی که امروز برای عرض تبریک باید چند دقیقه‌ پشت خط تلفنش میماندی و علاقمندانش حسابی او را شوکه کرده بودند.

اما یک سوال. چرا امروز حتی یک نفر از مسئولین فرهنگی بروجرد، به این شاعر با احساس و خوش قریحه‌ که تا دلتان بخواهد برای ما خاطره‌سازی کرده تبریک نگفت؟

آخر مگر می‌شود شاعری مثل استاد احمد حجتی را با آن همه خاطری سازی را ندید؟ مگر ما چند تا حجتی داریم ؟ مگر ما چند ستاره در این شهر داریم که اینگونه کمر به خاموشیشان بسته ایم؟ البته از کسانی که در روز همایش علامه دهخدا، حجتی ها را فراموش می‌کنند شاید گفتن تبریک تولد خواسته زیادی باشد.

امروز استاد حجتی می‌گفت باور کنید از کسی انتظار ندارم و تا رفقا را دارم غم ندارم . ما هم از طرف تمام رفقایش( مردم قدر شناس بروجرد)  می‌گوییم استاد جان تولدت مبارک

ارسال دیدگاه

*