اختصاصی / برخی از آتش سوزی‌های مزارع عمدی است

شهر ایما – سرویس خبر: برخی از آتش‌سوزی‌های اخیر تعمدی و به دلیل دشمنی‌ تعداد اندکی از اهالی مناطق روستایی انجام شده است.

رضا امینی ضمن بیان این مطلب می‌گوید: البته همیشه قصد و نیت این عده قلیل از کشاورزان جهت آسیب زدن و از بین بردن محصول به اصطلاح رقبایشان نیست و گاهی عدم دانش کشاورزی هم در بروز این اتفاقات موثر است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی افزود: زیان‌های این باور غلط که جهت تقویت زمین و از بین بردن علف‌های هرز، کاه و کلش (پس‌چر)باید زمین کشاورزی را به آتش کشید بارها به کشاورزان تذکر داده شده است اما همچنان برخی از این کشاورزان از مسائل فنی که برای زمین اتفاق می‌افتد و باعث از بین رفتن بافت و موجودات زنده و افت کیفیت خاک می‌شود بی خبرند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه افرادی به عمد اقدام به سوزاندن کاه و کلش و باقیمانده بقایای گیاهی مزارع کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از دریافت خدمات اداره جهاد کشاورزی محروم خواهند شد.

ارسال دیدگاه

*