ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

شهر ایما – سرویس خبر: با اعلام قدرت الله سعادتی کارفرمایانی که به سازمان تأمین اجتماعی، بدهی حق بیمه دارند می توانند با مراجعه به شعبه بروجرد نسبت به استفاده از بخشودگی اقدام کنند .

سعادتی می گوید: این فرصت استثنائی دیگر تکرار نمی شود.

ارسال دیدگاه

*