سخنی جدی و صمیمانه با شهروندان بروجردی

شهروندان گرامی فرهیخته و فرزانه بروجردی اکنون که قریب ۳ سال است که در سمت شهردار این شهر در خدمت شما هستم آحاد شما را به گواهی فرا می خوانم که علیرغم وجود مشکلات عدیده از جمله مضایق شدید مالی در انجام امور عمرانی و خدماتی شهر کوتاهی صورت نگرفت و با سختی ها و مشقتهای فراوان و استفاده از همه امکانات موجود موفق به اجرای پروژه های عمرانی قابل ذکر و در خور توجهی شدیم که در این زمینه باید خداوند متعال را شاکر باشیم .

اما عزیزان همانگونه که استحضار دارید رابطه بین شهرداری و شهروندان مانند بسیاری از روابط حقوقی و اجتماعی بین اشخاص بر پایه حق و تکلیف استوار است شهرداری در برابر شهروندان دارای حقوق و تکالیفی است و متقابلا” شهروندان نیز در برابر شهرداری واجد حقوق و تکالیفی هستند از جمله حقوقی که بر عهده شهروندان است پرداخت بموقع  انواع عوارض و جرائم شهرداری  می باشد واضح است که پرداخت نکردن به موقع عوارض در دراز مدت موجب رکود در کارها و بروز مشکل خواهد شد.

شهرداری به تعداد همه واحد های مسکونی و تجاری از شهروندان خود طلبکار است و انتظار می رود همه شهروندان خود را موظف و متعهد به پرداخت عوارض بدانند تا شهرداری بتواند با پرداخت حقوق پرسنل و تسویه دیون خود  در انجام وظایف قانونی موفقیت بیشتری را کسب کند.

قانونگذار برای وصول مطالبات شهرداری از شهروندان وسایل و ابزار قانونی را از جمله تخریب، تعطیل،  قطع برق و گاز ،صدور اجرائیه و …. در نظر گرفته است، اینجانب در مدت خدمت خود به عنوان شهردار سعی داشته ام که ا ز کمترین  ابزار قهر آمیز برای وصول مطالبات شهرداری استفاده نمایم تا شهروندان از آسودگی خاطر برخوردار باشند. اما این روند و رکود حاکم بر اقتصاد، باعث تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری شده است لذا از شهروندان عزیز و فرزانه شهرمان استدعا دارم با مراجعه به شهرداریهای مناطق یک و دو در پرداخت انواع عوارض و جرائم متعلق به مستغلات و مایملک خود شهرداری را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر یاری نمایند و اگر شهرداری ناگزیر به استفاده از ابزارهای قانونی گردید از پیش عذر ما را پذیرا باشی.

منوچهر یوسفی–شهردار بروجرد

ارسال دیدگاه

*