بروجرد سرد می شود!

شهر ایما – سرویس خبر: با ورود موج بارشی که از امروز دوشنبه وارد بروجرد می شود به تدریج باید منتظر سرمای بیشتر در روزهای پایانی پاییز باشیم.

بر همین اساس و طبق نقشه های هواشناسی تاپ پایان هفته دمای هوا در بروجرد با کاهش ۱۲ درچه ای به ۶- درجه در سردترین زمان می رسد

 

ارسال دیدگاه

*