پرچم تئاتر بروجرد بر بلندای تئاتر ایران

شهر ایما – سرویس خبر:خمسه، بزرگترین جشنواره عاشورایی این بار مجالی برای درخشش پژمان شاهوردی و همکارانش بود

جایی که او با کسب رتبه اول در طراحی فضا و مقام دوم کارگردانی، برای نمایش ”منم باید برم” نام بروجرد را بر سر زبان ها انداخت.

شهر ایما این موفقیت را به هنرمند توانای تئاتر بروجرد تبریک می گوید.

ارسال دیدگاه

*