شورا بازی!

شهر ایما – گروه جامعه:‌ ۵-۴ ، ۴-۴-۱ و ۳-۳-۳، این ها سیستم بازی فوتبال نیست! احتمالاً یکی از این ها ترکیب خجالت آور شورایی است که امروز مهم ترین دغدغه اجتماعی شهر را بازیچه جناح بازی و تقسیم بندی های سیاسی کرد!

شورایی که حداقل می توانست برای یکبار هم که شده هماهنگ باشد و با عذرخواهی دسته جمعی یا هر حرکت نمادین دیگری کمی از آبروی رفته بروجرد را برگرداند اما امروز وارد فضایی شد که اگر تا آخر دوره پنجم هم سرزنش شود کم است!

قبلاً هم نوشته ایم که غلام عباس یاراحمدی شهردار زحمتکش، پاک و آبروداری است، اما او امروز به جای اینکه قاطعانه بپذیرد در مجموعه اش قصوری رخ داده آن را سهوی جلوه داد و به عذرخواهی لفظی بسنده کرد. آقای یاراحمدی عزیز! این اتفاق در یک لحظه رخ نداده که سهوی باشد. بگذارید یک بار دیگر با هم مرور کنیم. بچه ها را به قول شما جمع آوری کردند، به محلی در شهرداری آوردند، ظاهراً از آن ها با آن حالت تعجب آور تعهد گرفتند و بعد عکاس را هم صدا زدند و بقیه ماجرا! من هم دوست دارم خودم را مثل شما گول بزنم اما نمی توانم!

رئیس شورا از همان ثانیه اول شروع به دفاع بی مورد از یاراحمدی کرد. بیاتی سعی داشت با شمردن کارآمدی های واضح سرپرست شهرداری و فعالیت هایی که او در این مدت انجام داده موضوع کودکان کار را به حاشیه ببرد. تا حدودی موفق هم بود چرا که بعد از آن جنگ های لفظی درگرفت، شهردار قهر کرد و همین یعنی گسسته شدن بحث اصلی! راستی آقای بیاتی این اتفاق را محکوم هم کرد! “آقا دست شما درد نکنه، سپاس”

فریبرز محسنی به عنوان سوال کننده از شهردار تمام حواسش به عزل یاراحمدی بود! او حتی در وسط معرکه سری هم به حقوق های آنچنانی مدیران شهرداری زد تا با سرعت بیشتری یاراحمدی را به گوشه رینگ ببرد! هدف محسنی این بود که زودتر به جایی برسد که رای گیری اتفاق بیفتد ظاهرآً با ترکیب جدید شورا شجاعت محسنی و یارانش در رای گیری ها بیشتر از قبل شده حالا مسئله کودکان کار باشد یا هر چیز دیگری! البته با ترک جلسه توسط گروه مقابل به خواسته اش نرسید!

به همین سادگی که نه اما با کمی جنجال و لجبازی جلسه امروز شورا بدون نتیجه و پاسخی قانع کننده برای افکار عمومی به پایان رسید!

طنز تلخ

در بخشی از جلسه دو نفر از حاضرین به خوبی از خجالت هم درآمدند. حرف از داخل گونی کردن و جدا شدن سر از بدن آن هم بدون خونریزی بود. “خدا رو شکر با وساطت حضار کار به اونجاها نکشید”

دو فعال حوزه کودکان کار از خرم آباد آمده بودند این دو مبهوت ترین نفرات جلسه بودند. “احتمالا لحظاتی با خودشون گفتن که آدرس و اشتباه اومدن و بهتره زودتر به شهرشون برگردن”

ارسال دیدگاه

*