علیرضا مقسمی

حادثه در کمین آسانسورهای غیراستاندارد بروجرد!

شهر ایما – گروه جامعه: توجه اکید به اهمیت کنترل تجهیزات اطفاء حریق و دریافت گواهی نصب و راه‌اندازی استاندارد در آسانسورها تا بدانجاست که در سال‌های دهه ۸۰  سازمان ملی استاندارد طبق بخشنامه‌ای به استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور، ارائه پایان کار به ساختمان‌های مسکونی سه‌طبقه به بالا را بدون ارائه گواهی استاندارد آسانسور

[ ادامه مطلب ]