كارگران نساجي بروجرد

اختصاصی/ مشکل بازنشستگان شهرداری بزودی حل می‌شود

شهر ایما – سرویس خبر: حضور رئیس تامین اجتماعی در شهر ایما فرصت مناسبی بود تا درباره ابهامات بیمه پرسنل شهرداری، نساجی و اخبار به روز تامین اجتماعی بروجرد نظرات قدرت الله سعادتی را جویا شویم.در زیر گزیده این نظرات را می‌خوانید. بدهی شهرداری ۳۱ میلیارد تومان است عمده بدهی شهردرای از سال ۸۴  به

[ ادامه مطلب ]