مدیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان

کتابخانه‌های بروجرد معطل یک‌مشت پول!

شهر ایما – سرویس خبر: نهاد کتابخانه‌های بروجرد امروز میزبان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان و یکی از نمایندگان بروجرد در مجلس بود تا از نزدیک گزارشی در رابطه با عملکرد این نهاد ارائه شود. شهر بروجرد با دارا بودن ۱۳ کتابخانه نهادی، مشارکتی و آستان قدس رضوی درمجموع بالغ بر ۱۰ هزار عضو در

[ ادامه مطلب ]