ورزشکاران

تجلیل از کشتی گیران قهرمان بروجردی در محل اداره ورزش و جوانان

شهر ایما – سرویس خبر: طی مراسمی با حضور آقای محمود ترابی ریاست اداره ورزش و جوانان و آقای مهدی یاری رئیس هیأت کشتی شهرستان بروجرد در محل اداره ورزش و جوانان از آقایان:علی حافظی پور-افشار رحمانی یگانه-اشکان کوشکی-امیرحسین سبزعلی-امیرحسین مقصودی-علیرضا رحمانی مقدم-حسین همتیان و احمد شعبان کشتی گیران بروجردی که در سال ۹۴ موفق

[ ادامه مطلب ]